Your Site Title

ABOUT

 

PAMFLETT er et visningsrom, selvpubliseringsverksted og et kunst/designkollektiv i Bergen som ble startet mai 2016. Utstillingene hos Pamflett skal vise arbeider i krysningspunktet mellom kunst og design med fokus på selvpublisering og kunstnerbøker. Selvpubliseringsverkstedet er tilgjengelig for utøvende kunstnere i Bergen som vil produsere ziner og bøker. Verkstedet har en Risograph MZ770e. 

PAMFLETT is a showroom, a self publishing workshop and an art/design collective founded in 2016. Our exhibitions will show work in the intersection of art and design. The self-publishing workshop is available for extern artists that work in Bergen. The workshop got a Risograph MZ770e.

 

Studiomedlemmer/Studio members:
Fredrik Rysjedal
Raquel Maia Marques
Åge Peterson
Ann-Kristin Stølan
Ola Lysgaard
 

Vertskap for/hosting:
Bergen Zines / Bergen Art Book Fair / DRAFT 

Pamflett er en del av Isotop Atelierfelleskap, som holder til i Magnus Barfotsgate 25.